Projecten

2BSustainable

Center Parcs bespaart energie met vloeibare zwembadafdekking

Tags : 

Vorige week weer een mooi bericht in de mailbox afkomstig van Heatsavr, een koploper die ik in het verleden een aantal keer heb proberen in te zetten in projecten. Dat is helaas niet gelukt, maar gelukkig heeft de betreffende ondernemer wel met succes doorgezet: Al ruim 45 jaar staan natuur en milieu hoog in het

Read More

Emissiemetingen voor het integraal PRTR-verslag of de milieuvergunning

Tags : 

In het Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) protocol en in de Richtlijn Industriële Emissies is vastgelegd wanneer bedrijven hun emissies en afval moeten rapporteren aan het bevoegd gezag. Deze informatie is bedoeld voor de overheid, maar wordt ook openbaar beschikbaar gesteld voor het publiek. Verder lezen. Dit bericht is geschreven in opdracht van Strooming,

Read More

Belang van goed binnenklimaat op de werkplek

Tags : 

Mensen zijn 85% van hun tijd binnen, veel mensen brengen een groot deel van deze tijd door op kantoor. Toch gaat maar 10% van de operationele kosten van een organisatie naar huisvestingskosten en energiekosten (samen 10%), het leeuwendeel van de kosten (90%) gaat op aan de salariskosten van de medewerkers. De productiviteit van medewerkers of

Read More

Fijnstof meten

Tags : 

Sinds januari van dit jaar zijn voor de buitenlucht nieuwe eisen voor luchtkwaliteit van kracht. Mensen zijn echter gemiddeld 85% van hun tijd binnen, thuis, op school of op kantoor. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, CO2, fijnstof, allergenen en radon, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De concentraties stoffen zijn volgens

Read More

Groene SEO: Een nieuwe backlink-strategie voor duurzame hosting bedrijven

Tags : 

De hosting markt is erg vol, met veel bedrijven die vechten om aandacht van potentiele klanten met een dienst die, laten we eerlijk zijn, steeds generieker wordt. Dat betekent dat bedrijven zich steeds vaker bedienen van reclame, marketing, sponsoring en de meest gevaarlijke strategie: vergelijkingssites, waar een slechte dag in uw datacenter uw ranking voor

Read More

Elektriciteitsmarkt en infrastructuur bij toename van windenergie

Tags : 

Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan bracht de Bezinningsgroep Energie de essaybundel ’De Doorbraak van Duurzaam’” uit. In deze bundel ook een essay door Pieter Boot: “Elektriciteitsmarkt en infrastructuur bij sterke toename van hernieuwbare energie”. Boot schetst drie grote problemen voor de toekomst van de elektriciteitsmarkt. WindNieuws vroeg vroeg mij om een reactie op dit essay.

Read More

Experimentenwet Bedrijven Investeringszone definitief gemaakt

Tags : 

De Eerste Kamer heeft de wet BIZ goedgekeurd, dat betekent dat lokale ondernemersorganisaties en gemeenten aan de slag kunnen om een BIZ op te richten. Met een Bedrijven Investeringszone (BIZ) kunnen ondernemers samen investeren in de openbare ruimte van bedrijvenpark, winkelcentrum of horecagebied. Voorgeschiedenis Tijdens mijn werk bij het Ministerie van Economische Zaken was ik betrokken bij het

Read More